O nás

Akciová spoločnosť M1 a.s. sa zaoberá prevádzkovaním priemyselno-logistických areálov a multifunkčných objektov. V priemyselno logistickom parku M1 v Nižnej je momentálne etablovaných 7 spoločností, ktoré zamestnávajú okolo 700 pracovníkov.

 

Poslanie

je zabezpečiť založenie, umiestnenie nového závodu v parku M1, a to nielen poskytnutím vhodných priestorov a ich prispôsobením vaším potrebám, ale aj bezplatným poskytovaním veľmi širokého komplexného balíka služieb pre zabezpečenie hladkého priebehu celého procesu od založenia až po hladké rozbehnutie a následnú dlhodobú prevádzku závodu.

Vízia

M1 je neustála aktívna pomoc a partnerstvo pri budovaní Vašej stabilnej, spoľahlivej a prosperujúcej spoločnosti, schopnej konkurovať na poli medzinárodnej konkurencie. Uspokojovať vaše požiadavky a potreby na požadovanej úrovni s dôrazom na spoľahlivosť, vysokú kvalitu služieb a znižovanie nákladov Vašej spoločnosti.

V blízkom okolí existujú široké možností relaxu a zábavy:

  • TERMÁLNE KÚPALISKÁ: Thermal Aquapark Oravice, Tatralandia
  • ZIMNÉ LYŽIARSKE STREDISKÁ: Zakopané, Habovka, Zuberec (Roháče), Oravice, Jasná, Liptovský Mikuláš (Nízke Tatry), Poprad (Vysoké Tatry)
  • HISTORICKÉ MESTÁ: Krakov (PL), Zakopané (PL), Bardejov, Levoča
  • Oravský hrad, Oravská Priehrada a mnohé iné…

Vzdialenosť od letísk/miest

JASNÁ 65 km 1,1 hod.
KRAKOW 100 km 1,15 hod.
ŽILINA 100 km 1,10 hod.
POPRAD 110 km 1,15 hod.
KATOWICE 180 km 2,5 hod.
BRATISLAVA 272 km 3 hod.
BUDAPEŠŤ 260 km 3 hod.
VIEDEŇ 320 km 3,5 hod.
PRAHA 520 km 5,5 hod.

Žilinský kraj, v ktorom sa park M1 nachádza, je dôležitou medzinárodnou križovatkou, prepájajúcou dopravné siete troch krajín — Slovenska, Českej republiky a Poľska. Časti diaľničnej siete sú stále vo výstavbe, pričom v súčasnosti je prístup na diaľnicu cca 50 km do Krakowa, alebo 100 km do Žiliny (v krátkom čase 45 km) už diaľnične prepojená s Bratislavou, Brnom, Prahou po celej trase, čo ju prepojilo s ďalšími medzinárodnými dopravnými koridormi. Organizácia železničnej dopravy predurčuje Žilinský kraj za miesto napojenia železničnej siete Slovenska na celoeurópsky systém. Prepojenie je zabezpečené hlavnou traťou Bratislava — Košice a traťami zo susedného Poľska a Českej republiky. V bezprostrednej blízkosti parku M1 je želežničná stanica. Trať sa napája v Kraľovanoch na hlavný železničný ťah Viedeň -Bratislava – Košice – Praha. Hlavný cestný ťah, prechádzajúci územím Oravy priamo cez obec Nižná, má medzinárodný význam, pretože spája Poľsko a Maďarsko (E 77).

Areál je situovaný v blízkosti obytnej zóny s novo postavenými bytmi (150 bytových jednotiek) a krytej plavárne s 25 m plaveckým bazénom.