Naše služby

ZALOŽENIE PODNIKU

 • konzultácie a pomoc s výberom vhodnej právnej formy a právneho sídla spoločnosti,
 • asistencia a pomoc pri vybavovaní administratívnych a právnych náležitostí,
 • pomoc pri príprave podkladov,
 • sprostredkovanie právnych služieb a pomoc pri výbere vhodných právnych kancelárií a audítorov,
 • možnosť založenia Joint Venture podniku v spojení s už bežiacimi projektmi.

VÝBER A NÁBOR PRACOVNÍKOV

 • Aktívna pomoc a poradenstvo pri hľadaní:
  • manažérov, kľúčových ľudí potrebných preúspešný rozbeh podniku,
  • technických špecialistov,
  • operátorov výroby,
  • brigádnikov a zamestnaneckých agentúr pre dočasné práce.
 • Napojenie na špecializované odborné stredné školy a univerzity v okolí na báze praxe a výchovy adeptov, taktiež výskum vývoj s univerzitami a podporou štátneho financovania či podpory.

FINANCOVANIE PODNIKU

 • aktívna pomoc prip. zabezpečenie najvhodnejšieho financovania podniku rôznymi formami vlastného či súkromného kapitálu, bankových úverov spolu s výberom financujúcej banky,
 • bankové a nebankové záruky, či záruky tretích strán,
 • u Start Up projektov zariadime aj vstup rizikového kapitálu v prípade potreby,
 • zariaďovanie štátnych dotácií a vládnych grantov vrátane podpory formou dočasného zníženia daní či mzdových odvodov,
 • zariaďovanie finančnej pomoci z fondov Európskej Únie,
 • výber vhodných spoľahlivých lízingových spoločností,
 • spoločné investície formou vytvorenia Joint Venture podniku s už bežiacimi projektmi,
 • všeobecné konzultácie v oblasti financovania a finančnej stratégie podniku.

VÝBER, PRENÁJOM VHODNÉHO PRIESTORU

 • od 1000 do 10 000 m2 v priestoroch industriálneho parku v Nižnej (svetlá výška 4,5 – 6 m) , alebo do 6.000 m2 v Trstenej (svetlá výška 8 m, vzdialenosť 10 km od Nižnej) s možnosťou rozšírenia v budúcnosti,
 • prispôsobenie vhodného priestoru potrebám vášho podniku (vonkajšie priestory, podlahy, stropy, kancelárie, …)

ŠTART PODNIKU

 • asistencia a pomoc pri vybavovaní licencií a rôznych povolení potrebných pre štart prevádzky,
 • pomoc pri vybavovaní administratívnych a právnych náležitostí,
 • pomoc pri príprave podkladov,
 • aktívna pomoc s vyhľadávaním lokálnych dodávateľov,
 • aktívna pomoc s vyhľadávaním lokálnych odberateľov či firiem v definovanej záujmovej oblasti,
 • poskytnutie a zapojenie podniku už v začiatku do nami dosiahnutých v skupine firiem najnižších možných cien elektrickej energie, hovorného u mobilných operátorov, internetu, atď.